Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami rekrutacji.

1. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie w zakresie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I. ( LINK)

2. Zasady naboru uczniów do klasy I (LINK).

3. Kryteria naboru kandydatów do klas I (LINK).

4. Karta zapisu dziecka do szkoły (LINK, LINK2).

5. Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę uczęszczania do klasy I (LINK)).