Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy… Ten dzień to nasze klasowe mikołajki… Szóstoklasiści wraz z wychowawczynią w dniu 7 grudnia br. wymienili się mikołajkowymi upominkami… Był to czas odpoczynku, integracji i życzliwości… Uśmiechnięte miny uczniów świadczą o ich zadowoleniu prezentami i wspólnym spędzaniem czasu…

Agnieszka Wiśniewska-Rojek