Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chociszewie

 

Kamila Łuczak – przewodniczący
Anna Banasik – zastępca przewodniczącego
Agata Sibilska-Woźniacka – skarbnik

 

 

Numer konta Rady Rodziców:
08 8786 0001 0030 0155 2000 0001
BS O/Parzęczew