Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chociszewie

Sylwia Szymańska-Galon – przewodniczący
– zastępca przewodniczącego
– sekretarz
– skarbnik

Komisja Rewizyjna RR:

– przewodnicząca