Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Chociszewie

 

Sylwia Szymańska-Galon – przewodniczący
Agata Sibilska-Woźniacka – zastępca przewodniczącego
Kamila Janiak – skarbnik

 

 

Numer konta Rady Rodziców:

08 8786 0001 0030 0155 2000 0001
BS O/Parzęczew