Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami rekrutacji.

1. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie w zakresie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do klas I. ( LINK)

2. Karta zapisu dziecka do szkoły (LINK).

3. Oświadczenie potwierdzające przez rodziców dziecka wolę uczęszczania do klasy I (LINK).