22 marca 2021, Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym , których w naszej części Ziemi możemy doświadczyć w trakcie awarii czy remontu wodociągów. Brak dostępu do wody pitnej to także śmierć oraz choroby  ludzi i zwierząt. Budzenie świadomości o tym, jak ważna jest woda oraz jak ją oszczędzać to jedno z wielu działań naszej szkoły. Na lekcjach przyrody i biologii omawiano zagadnienia dotyczące właściwego gospodarowania wodą pod hasłem ,,Zróbmy szum wokół wody”. Efektem tych zajęć są prace uczniów, którzy propagują oszczędzanie wody. Uczniowie klasy I również zapoznali się z tematem oszczędzania wody. Swoją wiedzę sprawdzą podczas konkursu wiedzy o wodzie.

Zachęcamy wszystkich do oszczędzania wody. Woda to życie dla wszystkich. Pamiętajmy o tym!

Anna Żelaskowska i Anna Jankiewicz