REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOCISZEWIE   Zasady ogólne 1. Regulamin ustala zasady i procedury wyboru Patrona w Szkole Podstawowej w Chociszewie. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Szkole” należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Chociszewie reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej „Dyrektorem Szkoły”. 3. Szkoła przez nadanie imienia:      a) zyskuje…

Więcej