Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:

Aleksandra Banaszkiewicz

Z-ca przewodniczącego:

Patrycja Łoszewska

Skarbnik:

Dagmara Gawlik