Dyrektor Szkoły: Krzysztof Pyciarz (wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna)

Nauczyciele:

 1. Gapsa Ewa – geografia
 2. Gosińska Małgorzata – fizyka
 3. Jankiewicz Anna – edukacja wczesnoszkolna
 4. Jędrachowicz Ewa – plastyka, technika, muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy IV
 5. Kacperek Beata – edukacja wczesnoszkolna (klasa II), wychowanie do życia w rodzinie
 6. Kurowski Paweł – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy V
 7. Kuzaniak Sylwia – informatyka
 8. Matusiak Anna – opiekun świetlicy szkolnej
 9. Milczarek Anna – pedagog, opiekun świetlicy szkolnej
 10. Pawlak Krystyna – chemia
 11. Pisera Ewa – matematyka, wychowawca klasy VI
 12. Rakowska Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie
 13. Sęk Bożena – edukacja wczesnoszkolna
 14. Soliński Paweł – język angielski, wychowawca klasy VII
 15. Stańczyk Marta – język angielski
 16. Sylwestrzak Beata – religia
 17. Wiśniewska – Rojek Agnieszka – język polski, wychowawca klasy VIII
 18. Ziemniak Agnieszka – język niemiecki
 19. Żelaskowska Anna – biologia, przyroda