Dyrektor Szkoły: Krzysztof Pyciarz (wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna)

Nauczyciele:

 1. Gapsa Ewa – geografia
 2. Jankiewicz Anna – urlop zdrowotny
 3. Jędrachowicz Ewa – plastyka, technika, muzyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIII
 4. Kacperek Beata – edukacja wczesnoszkolna (klasa I), wychowanie do życia w rodzinie
 5. Kurowski Paweł – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IV
 6. Kuzaniak Sylwia – informatyka
 7. Matusiak Anna – edukacja wczesnoszkolna (klasa III)
 8. Pisera Ewa – matematyka, wychowawca klasy V
 9. Rakowska Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie
 10. Soliński Paweł – język angielski, wychowawca klasy VI
 11. Stańczyk Marta – język angielski
 12. Sylwestrzak Beata – religia
 13. Sęk Bożena – edukacja wczesnoszkolna (klasa II)
 14. Wiśniewska – Rojek Agnieszka – język polski, wychowawca klasy VII
 15. Witczak Barbara – chemia, fizyka, przyroda
 16. Ziemniak Agnieszka – język niemiecki
 17. Żelaskowska Anna – biologia