Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:

ada galon

 

Z-ca przewodniczącego:

Michał góra

 

Skarbnik:

julia michalak

 

Sekretarz:

blanka bakiri

leonard suchodolski