Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:

JAGODA PĘGOWSKA

Z-ca przewodniczącego:

WIKTORIA ANTCZAK

Skarbnik:

NINA CIEŚLAK

Sekretarz:

MIKOŁAJ KAUCZ