Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:

Natasza michalska

 

Z-ca przewodniczącego:

martyna steglińska

 

Skarbnik:

karol wójcicki

 

Sekretarz:

gabriela godlewska

 

Pomocnik Sekretarza:

kacper kosmala

 

Opiekun Samorządu:

p. anna milczarek