W naszej szkole realizowany jest program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej – Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – nadzorowany przez pedagoga szkolnego, p. Annę Milczarek.