mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia za pomocą telefonu komórkowego. To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Będzie jednak równoważna z tradycyjną. Mobilna wersja legitymacji szkolnej ma być uzupełnieniem jej standardowej papierowej formy. Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?  mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.

Co z niej wyczytamy?  Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Posiadać telefon z systemem operacyjnym Android (wersja 6.0 lub nowsza) lub iOS (wersja 12.4 lub nowsza).
  2. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (Załącznik 1) – w sekretariacie szkoły.
  3. Wysłać na adres e-mail sekretariatu spchociszew@wp.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (Zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).
  4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.
  5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel/pobierz-aplikacje1

 

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Instrukcja obsługi mLegitymacji