SPRZĄTANIE ŚWIATA w SP w Chociszewie!!!

Coroczna akcja ,,Sprzątanie Świata‘’ przebiegała w tym roku pod hasłem ,,Wszystkie śmieci są nasze‘’. Od kilku lat uczniowie naszej szkoły biorą w niej udział.

Pierwsza akcja Sprzątania Świata w Polsce odbyła się w 1994 r. Do Polski ideę sprzątania świata przeniosła pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, która na stałe mieszka w Australii. Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się finał akcji, której krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia.

Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym.

Jak sama nazwa mówi „Sprzątanie Świata” [z ang. Clean Up the World] – globalna, ekologiczna, międzynarodowa akcja, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcja ta znana jest na całej kuli ziemskiej, dlatego też każdy z nas zapytany o sprzątanie świata nie tylko wie o co chodzi, ale sam zapewne brał udział jako uczeń, absolwent czy rodzic w którejś z minionych edycji. Na pytanie, dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Możemy udzielić prostej odpowiedzi – bo nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych, tj. lasy, łąki, plaże itp., gdzie zwykle szukamy wytchnienia od codziennej pracy. Dlatego tym bardziej niezbędna jest edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat.

W tym roku w ,,Sprzątaniu świata” uczestniczyła klasa VII wraz z nauczycielem biologii. Wszyscy byli zaopatrzeni w worki do segregacji śmieci i jednorazowe rękawiczki. Klasa VII wraz z opiekunem zajęła się sprzątaniem śmieci w okolicznym lesie oraz wokół szkoły. Cieszymy się, że co roku uczniowie chętnie biorą udział w akcji, ponieważ czyste otoczenie jest dla nas ważne. Sprzątanie śmieci stało się stałym elementem działalności uczniów naszej szkoły.