22 maja na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna ma ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa. Wpływa na poziom życia ludzi, na ilość i jakość pożywienia, dostarcza ludziom środków używanych w medycynie tradycyjnej i do produkcji leków współczesnych. Łączy się z tym wszystkim, co stanowi o jakości życia. Jeśli zostaną zniszczone źródła biologiczne to Milenijne Cele Rozwoju, ustanowione przez ONZ, nie zostaną osiągnięte.

Różnorodność biologiczna to dziedzictwo ludzkości, które należy chronić. Trzeba zadbać o to by nie naruszać istniejących eko-systemów na ziemi. Należy zwiększyć świadomość o ogromnym znaczeniu różnorodności biologicznej dla świata, o zagrożeniach, które prowadzą do pogorszenia sytuacji i skutkach zachwiania równowagi różnorodności biologicznej. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej służy temu celowi. Tematyka dotycząca różnorodności biologicznej omawiana była w klasie I oraz na przyrodzie w klasie IV i biologii w klasach V, VI, VII, VIII. Opiekunki akcji p. Anna Żelaskowska i p. Anna Jankiewicz przeprowadziły w w/w klasach konkursy, quizy i zgadywanki na temat przyrody.  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Chociszewie postanowili uwiecznić w swoich pracach fotograficznych to,  co ich zaciekawiło.  Oglądając zdjęcia pamiętajmy, że przyroda może żyć bez człowieka, ale człowiek bez przyrody nie. Autorzy zdjęć to uczniowie klasy I, IV, V, VI, VIII.