Dyrektor Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym serdecznie zapraszają 01.09.2021 r. na inaugurację nowego roku szkolnego według następującego harmonogramu:
– godzina 9:00 – Msza Święta w Kościele pw. WNMP w Parzęczewie (dla chętnych),
– około godziny 10.00 spotkanie z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami oraz chętnymi rodzicami na boisku szkolnym (w przypadku złych warunków pogodowych spotkanie odbędzie się na sali gimnastycznej). Następnie wychowawcy wraz z uczniami przejdą do swoich klas.

Wychowawca kl. I – p. Bożena Sęk (sala nr 5)
Wychowawca kl. IV – p. Agnieszka Wiśniewska-Rojek (sala nr 4)

Autobusy będą kursować rano o godzinę później niż w ubiegłym roku szkolnym. Na stronie szkoły niebawem zostanie podany stały harmonogram kursowania autobusów w roku szkolnym 2021/2022.
Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym, tj. obowiązuje zakrywanie ust i nosa.