Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym serdecznie zapraszają 01.09.2022 r. na inaugurację nowego roku szkolnego według następującego harmonogramu:
🔶 9:00 – Msza Święta w Kościele pw. WNMP w Parzęczewie,
🔶 około godziny 10:00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na sali gimnastycznej.
 
Autobusy będą kursowały rano o godzinę później niż w ubiegłym roku szkolnym.
W najbliższym czasie zostanie podany wstępny harmonogram kursowania autobusów w nowym roku szkolnym.