Uczniowie  z kl. VI , VII  i VIII   mieli okazję 20.02. 20202r.  uczestniczyć  w warsztatach stacjonarnych zorganizowanych i finansowanych w ramach projektu:  „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham- aktywna edukacja ekologiczna” realizowanego w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Warsztaty prowadzone były przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła” w Łodzi pn.   „Czym jest smog i niska emisja”  Zajęcia miały  na celu zapoznanie uczniów z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami. Podczas zajęć, poprzez wykonanie prostych doświadczeń, uczniowie dowiedzieli się, czym jest i jak powstaje smog.

Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.