Dobiega końca projekt realizowany w ostatnich dwóch latach w Szkole Podstawowej w Chociszewie a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt  pod nazwą „Z małych Szkół w Wielki Świat”  przewiduje organizację  zajęć rozwijających  i wyrównawczych   dla naszych uczniów oraz dokształcanie nauczycieli . Nasi pedagodzy ukończyli studia podyplomowe z logopedii, socjoterapii, stosowanej analizy zachowania oraz kursy doskonalące z języka angielskiego.  Dzięki realizacji projektu  uczestniczyli w wielu szkoleniach i kursach doskonalących . W ostatnim czasie odbyło się szkolenie skierowane do  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mające na celu poznanie technik umożliwiających dzieciom lepsze rozumienie tekstów szkolnych oraz wprowadzenie technik obróbki tekstu a także poznanie technik pamięciowych.

Z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu  „Nauczanie metodą eksperymentu” . Poznali  metody aktywizujące, takie jak eksperyment i obserwacja .  Metody te rozwijają zainteresowania uczniów , a także pozwalają poznać metodologię badań eksperymentalnych.  Wszystkie działania odbyte w ramach projektu  pozwoliły znacznie poszerzyć  horyzonty i świadomie spojrzeć na  współczesną edukację.

 

                                          Koordynator projektu Beata Kacperek