11 września 2018 r. przedstawiciele samorządu gminnego, samorządu powiatowego, dyrektorzy i uczniowie okolicznych szkół, przedstawiciele Sekcji Kolarskiej Szwadron z Ozorkowa oraz zaproszeni goście spotkali się przy symbolicznym pomniku w miejscowości Orła, aby uczcić rocznicę bitwy, którą stoczyli tam polscy żołnierze 79 lat temu.

Wcześniej przy Kościele pw. WNMP i św. Anny w Parzęczewie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć lotników z 32 Eskadry Rozpoznawczej.

Organizatorami uroczystości, jak co roku był Starosta Zgierski Bogdan Jarota oraz Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski. Starostę reprezentowali członkowie Zarządu Powiatu Zgierskiego Adam Świniuch i Wojciech Budziarski. Wśród licznie przybyłych gości byli przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, radni Powiatu Zgierskiego, radni i sołtysi z Gminy Parzęczew, przedstawiciele służb mundurowych, harcerstwa, a także synowie Izydora Okuniewskiego, który będąc żołnierzem 2 szwadronu 8 Pułku Strzelców Konnych, walczył pod Orłą.