Uczniowie na warsztatach klasowych  monitorowali jakość powietrza w okolicy SP w Chociszewie.

Samodzielnie badali zanieczyszczenia powietrza korzystając  z zakupionego zestawu w ramach projektu  oraz zanieczyszczenia  powodowane przez samochody. Liczyli , ile samochodów przejeżdża  (mija wybrany punkt), mierzyli drogę taśmami mierniczymi (zakupionymi w ramach projektu) oraz czas przejazdu  i obliczali  ich prędkość . Wypełniali karty pracy.  Na podstawie tabel określali ilość tlenków azotu wyemitowanych przez samochody.

Korzystając z Internetu została przygotowana prezentacja na korytarzu szkoły dotycząca Indeksu Jakości Powietrza- Informacje zdrowotne oraz bieżących danych pomiarowych zanieczyszczeń powietrza na terenie kraju i w okolicach szkoły.