Projekt  „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham- aktywna edukacja ekologiczna”.

W SP w Chociszewie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r. jest realizowany projekt  „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham – aktywna edukacja ekologiczna” . Projekt ten finansowany jest ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach tego projektu uczniowie będą mieli  okazję uczestniczyć:

  • w konkursach: plastycznym, graficznym, multimedialnym, poetyckim i fotograficznym;
  • w wycieczkach do Rogowa, Ogrodu Botanicznego do Łodzi,  Bełchatowa,  Białowieskiego Parku Narodowego, Ośrodka Edukacji Ekologicznych w Łagiewnikach, ZOO,  Ogrodu Botanicznego w Łodzi, do Rezerwatu Grądy nad Lindą
  • warsztatach stacjonarnych prowadzonych przez Ośrodek Badań Ekologicznych” Źródła w Łodzi
  • konkursie międzyszkolnym
  • zajęciach lekcyjnych na których będą badać stan naszej atmosfery
  • grach terenowych

Uczniowie przygotują i wezmą udział w apelu z okazji Dnia Ziemi oraz poprowadzą warsztaty dla przedszkolaków Punktu Przedszkolnego „Plastuś.

W ramach  realizacji Projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne min. Książki przyrodnicze, atlasy, zestaw do badania stanu powietrza, multimedialne atlasy przyrody, lupy, taśmy miernicze i in.