Uczniowie  mieli okazję  uczestniczyć  w  zajęciach lekcyjnych „Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Polsce” zorganizowanych i finansowanych w ramach projektu:  „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham- aktywna edukacja ekologiczna” realizowanego w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Cykl 3 lekcji przyrody , na których uczniowie poznawali  parki narodowe Polski, korzystając z tablicy interaktywnej, atlasu i przewodnika: Parki Narodowe w Polsce (CD) (pomoce zakupione w ramach projektu „Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie – utworzenie ekopracowni”) oraz zakupionych w ramach przedmiotowego projektu pomocy m.in. „Parki narodowe w Polsce”, „Cuda Polski. Parki narodowe”, Multimedialny atlas do przyrody” ,mapy krajoznawczej. Korzystając  z przewodników „Flora Polski. Rośliny chronione”,  uczniowie będą uczyć się rozpoznawać chronione gatunki roślin.

Na tych zajęciach powstały plakaty na temat „Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Polsce”.

 Zakończeniem cyklu zajęć będzie lekcja w terenie z leśniczym podczas wycieczki do rezerwatu Grądy nad Lindą. Spotkanie z leśniczym pozwoli na poszerzenie wiedzy o faunie i florze rezerwatu.