Na terenie szkoły zostały przeprowadzone konkursy: graficzny, fotograficzny, plastyczny, multimedialny, poetycki w ramach projektu:  „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Wiem czym oddycham- aktywna edukacja ekologiczna” realizowanego w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Wyniki konkursu graficznego „Formy ochrony przyrody

 w województwie łódzkim i w Gminie Parzęczew”

Konkurs graficzny polegał na wykonaniu ulotki informacyjnej „Formy ochrony przyrody w województwie łódzkim i w Gminie Parzęczew”. Uczniowie mieli do  wykorzystania zakupione pomoce w postaci książek m.in. „Puszcze i lasy Polski”, „Cuda Polski. Parki narodowe”, „Parki narodowe w Polsce”, „Przyroda ojczysta. Encyklopedia.”

Uczniowie nagrodzeni:

Kategoria wiekowa  IV-VI

I miejsce- Aleksandra  Walczak

Kategoria wiekowa  VII-VIII

I miejsce- Aleksandra Banaszkiewicz

II miejsce- Jagoda Pęgowska

II miejsce-Dagmara Gawlik

III miejsce- Katarzyna Marszałek

III miejsce- Dawid Karpiński

Wyróżnienia

  1. Antoni Szoszkiewicz
  2. Tomasz Kierzek
  3. Kaja Zawadzka
  4. Martyna Bartczak
  5. Julia Michalak

Wyniki konkursu fotograficznego „Powietrze wokół nas”

Konkurs na temat ochrony powietrza (przyczyn zanieczyszczenia powietrza , skutków dla zdrowia oraz zapobieganie zanieczyszczeniom).

Klasa I

I miejsce-Tomasz Grabowski

II miejsce –Jakub Posiła

Klasa III

I miejsce – Maciej Gieraga

Klasa IV

I miejsce- Bogumiła Muszyńska

II miejsce – Natasza Michalska

III miejsce – Karol Wójcicki

Klasa VII

I miejsce – Nina Cieślak

Klasa VIII

II miejsce – Mateusz Chyliński

Wyniki Konkursu Multimedialnego „Moje powietrze – co z nim?”

Konkurs multimedialny polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień  o powietrzu. Konkurs został podzielony na 3 etapy, w ramach których uczniowie wykonali  prezentacje nt. „Powietrze i jego własności?”, „Smog”, „Efekt cieplarniany”.

I miejsce- Martyna Bartczak

I miejsce – Nina Cieślak

I miejsce – Mikołaj Kaucz

II miejsce- Kacper Ignaczak

II miejsce- Tomasz Kierzek
II miejsce- Wiktoria Antczak

Wyniki konkursu plastycznego „Powietrze, którym oddycham?”

Był to konkurs na temat zanieczyszczeń powietrza,  źródeł  zanieczyszczeń i skutków powodowanych przez te zanieczyszczenia.

Klasa I

I miejsce- Posiła Jakub

II miejsce –Hubert Nowak

II miejsce-  Roksana Florczak

III miejsce – Wiktoria Polit

III miejsce-  Martyna Janiak

Klasa II

I miejsce – Lena Sławek

II miejsce – Amelia Marczak

III miejsce – Wiktoria Domańska

III miejsce-  Dawid Kociszewski

Klasa III

I miejsce – Wiktoria Izydorczyk

Klasa IV

I miejsce- Adam Florczak

II miejsce – Kaja Zawadzka

Wyniki konkursu Poetyckiego „Jesteś czy cię nie ma?”

Konkurs  poetycki  dla uczniów klas IV – VIII. Uczniowie byli  autorami swoich utworów, wierszy o charakterze ekologicznym (o powietrzu).

Nagrodzeni:

I miejsce- Nina Cieślak

I miejsce – Justyna Jeziorska

I miejsce-Nadia Jankiewicz

II miejsce- Kaja Zawadzka

II miejsce-  Karol Wójcicki

III miejsce- Mateusz Urbaniak

III miejsce- Nikola Król

 Wystawa prac konkursowych –  na holu szkoły m.in. przy wykorzystaniu tablic korkowych zakupionych w ramach projektu pozwoli to na prezentację tematu rodzicom oraz wszystkim uczniom szkoły.

Najlepsze prace konkursów  zostaną wykorzystane podczas warsztatów przeprowadzonych dla przedszkolaków Punktu Przedszkolnego „Plastuś”.